Award Dr. Micheline Van Caillie - Bertrand

In het jaar 2018 - 2019 rijkt het Mwab de Award Dr. Micheline Van Caillie - Bertrand uit ter waarde van € 1500.

Deze prijs werd genoemd naar onze geliefde en diep betreurde collega past presidente Dr Micheline Van Caillie - Bertrand. Ze had een voortrekkersrol bij MWAB en was Pediater in ZNA Middelheim.
Deze Prijs is gesponsord door haar broer Luc Bertrand om haar nagedachtenis levendig te houden en wordt uitgereikt door haar dochter Noémie.

Het project

De award wordt gedeeltelijk toegekend in het najaar van 2018 aan de persoon die een goed idee voor een studie kan voorstellen.
Deze studie dient te focussen op de Genderverschillen in de medische context; zij het nu in het kader van diagnose, behandeling, verloop of zorg in een breed spectrum.
Het volledige bedrag wordt toegekend na de finalisatie van de studie op ons Symposium van 2019.

Als sinds Hippocrates (2000 jaar geleden) wordt de geneeskunde bekeken door vooral mannelijke wetenschappelijke geschoolde ogen.
Het is nog maar recent dat we met voldoende personen geneeskunde studeren om de luxe te hebben om met wetenschappelijk geschoolde medische vrouwenogen te kijken naar ons vak.

Interesse om deel te nemen?

Stuur e-mail en motivatie naar lvanermen@telenet.be