Over ons

 • In 1919 wordt de Medical Women's International Association opgericht, in dezelfde dynamiek waaruit ook de grote internationale organisaties zoals de VN voortkwamen.
 • MWIA is een NGO, erkend met status II door de VN.
 • Sinds 1954 onderhoudt MWIA officiële relaties met de WHO (World Health Organisation).
 • MWIA is intussen vertegenwoordigd in negentig landen op alle vijf de continenten.
 • 29 maart 1989: stichting van de Medical Women's Association of Belgium (MWAB) door Dr. Christiane Pouliart en Prof. Dr. Viviane Van Hoof.
 • Op dat moment was België met Griekenland en Turkije het enige land in Europa waar nog geen nationale afdeling bestond die de vrouwelijke artsen verbond.
 • MWAB is een non-profit-organisatie, en is politiek en religieus neutraal qua instelling.
 • Eén van de pioniers van MWAB is Dr. Erna Vercauteren, die onlangs gevierd werd als eerste vrouwelijke gynaecoloog in België.
 • In de MWIA-structuur behoort België tot de regio Zuid-Europa. 

Onze doelstellingen

 • Vrouwen stimuleren om voor een medisch beroep te kiezen
 • Hulp leveren in de optimalisatie van de training van vrouwen in de medische wereld
 • De mogelijkheid creëren voor medische vrouwen om elkaar te ontmoeten, en om van gedachten te wisselen over gemeenschappelijke interessepunten
 • Vrouwen aanzetten om hun unieke bijdrage te leveren aan de gemeenschap
 • Werken aan het opheffen van elke nog bestaande discriminatie tussen mannelijke en vrouwelijke medici
 • Bevordering van het begrip gender-specificiteit in geneeskunde en wetenschap
 • Vriendschappen met - en begrip voor- collegae van andere nationaliteiten ontwikkelen en bevorderen

Medical Women's Association of Belgium brengt hulde aan haar stichtster dr. Christiane POULIART

In 1989 besliste ze een Belgische MWAB op te richten - stichtingsvergadering te Antwerpen op 11 november 1989.
Naast haar medische praktijk als revalidatiearts en osteoporose specialiste met talrijke medische publicaties, was ze reeds vroeg actief bij The International Council of Medical Women in USA.
Tot op heden is ze lid van Medical Women International Association - NGO gesticht in 1918 erkend bij de Verenigde Naties. Op dit ogenblijk is ze vice-president for Southern Europe MWIA. Ze organiseerde talrijke nationale en internationale congressen.